• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu w zawodach:
* Technik organizacji turystyki
* Technik usług kelnerskich
* Technik ortopeda
 
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie w dziale Nabór
Tel. 91 321 49 49

Trwa rekrutacja do Szkoły Policealnej w Świnoujściu na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy kandydatów w każdym wieku!

 • Technik masażysta - 2 lata
 • Opiekun medyczny - 1 rok
 • Opiekunka dziecięca - 2 lata
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata

Zapraszamy!

 Prosimy o zapoznanie się z procedurami, które będą obowiązywać na egzaminach maturalnych w tym roku szkolnym:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •          Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 •          Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych. Okrycia wierzchnie, telefony (wyłączone/wyciszone) należy pozostawić w szafce.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, dwóch długopisów w kolorze czarnym, linijki, cyrkla itd. Uwaga! Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 •          Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (mniej niż 1 litr). Butelkę stawiamy pod stolikiem. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 PRZED EGZAMINEM:

Uwaga Uczniowie i Słuchacze!

Jest już dostępny harmonogram egzaminów zawodowych w sesji. lato 2021 (czerwiec–lipiec 2021) dla uczniów Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu oraz słuchaczy Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Świnoujściu. Prosimy o zapoznanie się z nim. Harmonogram egzaminów zawodowych.

Podkategorie