• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole  w okresie pandemii COVID -19.

 § 1

Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

1.   1. Zaopatrzenie w środki czystości: środki do dezynfekcji rąk, sprzętu powierzchni, środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki jednorazowe, przyłbice, termometry.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września, w środę

 • Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży - o godzinie 10.00.
 • Wojewódzka Szkoła Policealna - o godzinie 17.00.

 Prosimy o zapoznanie się z procedurami, które będą obowiązywać na egzaminach maturalnych w tym roku szkolnym:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •          Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 •          Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych. Okrycia wierzchnie, telefony (wyłączone/wyciszone) należy pozostawić w szafce.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, dwóch długopisów w kolorze czarnym, linijki, cyrkla itd. Uwaga! Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 •          Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (mniej niż 1 litr). Butelkę stawiamy pod stolikiem. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 PRZED EGZAMINEM:

Podkategorie