• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U.2020.1830) wprowadzam od dnia 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe dla uczniów Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

1.       Klasy IV a i klasa IV b pracują w trybie stacjonarnym (wszystkie lekcje według planu odbywają się w szkole).

2.       Zajęcia lekcyjne w pozostałych klasach odbywać się będą w rotacyjnie w cyklu tygodniowym według  podanego grafiku:

3.       W dniach od 19.10.2020r. do 23.10.2020r. na nauczanie online przechodzą klasy:

Z uwagi na zagrożenia  wynikające z możliwości zakażenia COVID-19, nie możemy niestety odwiedzać   seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Świnoujściu. Naszą współpracę,  która trwa już dość długo i daje nam wiele satysfakcji, zorganizujemy w tym roku szkolnym  dostosowując się do aktualnej sytuacji.  Z okazji Międzynarodowego Dnia  Osób Starszych  przypadającego 1 października, uczniowie z  klasy  I A  przekazali seniorom  wraz z  jesiennym wrzosem, własnoręcznie wykonane  kartki  z życzeniami:

Uwaga!

W zakładce Uczeń pojawiły się aktualne  plany lekcji wszystkich klas z Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży.

Zajęcia na kierunku opiekun medyczny rozpoczynają się w sobotę 12.09.2020 r. o godzinie 9.30, w niedzielę 13.09.2020 r. o godzinie 9.00.

Opiekun roku

Podkategorie