• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

Poniżej podajemy ważne informacje związane z rekrutacją do szkoły:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  19 lipca 2022r (tablica informacyjna w budynku szkoły) - godz.12.00

 Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego  (o ile wcześniej  przedstawiono kopie) – sekretariat szkoły od 19 lipca do 22 lipca 2022r do godz. 13.00.

Warunkiem przyjęcia kandydata do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu  jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. W sekretariacie należy również złożyć aktualną fotografię legitymacyjną (podpisaną imieniem i nazwiskiem ucznia).

 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

25 lipca 2022r – godzina 12.00 ( tablica informacyjna w budynku szkoły).

Język angielski  - 23 VIII (wtorek) godzina 10.00

Matematyka - 24 VIII (środa) godzina 10.00

Podstawy turystyki - 24 VIII (środa) godzina 10.00

Pracownia turystyki - 25 VIII (czwartek) godzina 10.00

Język niemiecki - 25 VIII (czwartek) godzina 10.00

Matura poprawkowa - 23 VIII  (wtorek) godzina  9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek, 24 czerwca o godzinie 10.00.

Prosimy o pilny zwrot książek do biblioteki najpóźniej do godziny 10.00, 24 czerwca.

W dniu 13.06.2022  spotkaliśmy się z seniorami w Dziennym Domu Pomocy w Świnoujściu ostatni raz w tym roku szkolnym. „Pieskie życie”  to  temat naszych zajęć, wybrany nie bez przyczyny bo przecież pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Dyskusja z seniorami dotyczyła psiej tematyki.

W dniu 25.05.2022 r. klasa 1 a wraz z opiekunami - p. M. Wróblem oraz p. A. Gieraś-Fatygą  odwiedziła Targi Pracy, które zostały zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu w Hotelu Radisson Blu Resort. Młodzież miała możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz trendami zatrudnieniowymi istniejącymi na lokalnym rynku pracy. 

Podkategorie