• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W środowiskach młodzieżowych o narkotykach mówi się tak jak o innych używkach. W klasie, szkole, grupie towarzyskiej wszyscy wiedzą, kto i co bierze, i nikt specjalnie nie potępia osób zażywających narkotyki. Dane są przerażające: podobno co czwarty uczeń gimnazjum miał kontakt z marihuaną.
Właśnie dlatego  zebranie z rodzicami uczniów w klasie III a dotyczyło  tego problemu. W ramach profilaktyki uzależnień, współdziałaniu w tym zakresie rodziny i szkoły dyskutowano z rodzicami  o przyczynach zjawiska, pomocy specjalistycznej. Dla rodziców przygotowano ulotki  o sygnałach które powinny zaniepokoić.

                                                                                              Pedagog Szkolny Grażyna Dobosz

Zrealizowany w klasie I b program  edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” skierowany jest do młodzieży i ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych,  społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez wchodzącą w dorosłe życie młodzież, jest celem tego programu. W programie  główny nacisk kładzie się na wskazanie jak  bardzo używanie  substancji psychoaktywnych ma negatywny wpływ na wartości uznawane przez młodych ludzi za ważne np. miłość, rodzina, bezpieczeństwo.

 

W piątek 8 listopada w szkolnej auli odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas odbędą się w czwartek, 7 listopada o godzinie 17.00.

 Po wakacyjnej przerwie , w dniu 22.10.2019r spotkaliśmy się z seniorami z Dziennego Domu Pomocy. Pedagog szkolny wraz z uczennicami  Wiktorią Krerowicz oraz Natalią Wdzięczną przygotował prezentację multimedialną  „Senior- smart fon -tablet”.  Zapoznaliśmy uczestników ze sposobami komunikowania się ludzi na przestrzeni wieków, komunikacją werbalną oraz mową ciała, do czego może nam służyć smartfon oraz tablet, jakie  są między nimi różnice.  Wyjaśnialiśmy również pojęcia, które są związane z użytkowaniem tabletu, smartfona.  Wszystkim chętnym  seniorom , uczennice pomogły w nauczeniu się , lub przypomniały jak obsługiwać wybrane funkcje w telefonie . Ze spotkania mamy też pamiątkowe selfi. 

 

Podkategorie