• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W dniu 26 listopada 2019 r. odwiedziliśmy podopiecznych z Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu Rozmawialiśmy z seniorami  o tym  co  należy zrobić aby cieszyć się zdrowiem jak najdłużej. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór aktywności ruchowej dla osób starszych, który powinien być oparty na indywidualnych predyspozycjach, przede wszystkim dostosowany  do stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Dieta dostosowana do pracującego   coraz wolniej z upływem lat organizmu, musi być układana starannie, uwzględniać indywidualne potrzeby i zalecenia dietetyczne lekarza. Bez względu na wiek dla zachowania dobrego samopoczucia,  niezbędne jest też, pozytywne myślenie. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.                                                                                               Pedagog Szkolny  Grażyna Dobosz

W dniu 29 listopada w wigilię świętego Andrzeja w auli szkoły odbyła się impreza szkolna, zorganizowana przez klasę 1 a pod opieką p. D. Strzelec i p. J. Szyszki. Podczas imprezy cała społeczność szkolna uczestniczyła w tradycyjnych obrzędach andrzejkowych tj. lanie wosku, przebijanie serc z imionami przyszłych wybranków, wysypywanie zapałek z kubeczka itp. Dodatkowo można było zakupić babeczkę z wróżbą. Magiczny nastrój towarzyszył wszystkim przez cały dzień...

W środowiskach młodzieżowych o narkotykach mówi się tak jak o innych używkach. W klasie, szkole, grupie towarzyskiej wszyscy wiedzą, kto i co bierze, i nikt specjalnie nie potępia osób zażywających narkotyki. Dane są przerażające: podobno co czwarty uczeń gimnazjum miał kontakt z marihuaną.
Właśnie dlatego  zebranie z rodzicami uczniów w klasie III a dotyczyło  tego problemu. W ramach profilaktyki uzależnień, współdziałaniu w tym zakresie rodziny i szkoły dyskutowano z rodzicami  o przyczynach zjawiska, pomocy specjalistycznej. Dla rodziców przygotowano ulotki  o sygnałach które powinny zaniepokoić.

                                                                                              Pedagog Szkolny Grażyna Dobosz

Zrealizowany w klasie I b program  edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” skierowany jest do młodzieży i ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych,  społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez wchodzącą w dorosłe życie młodzież, jest celem tego programu. W programie  główny nacisk kładzie się na wskazanie jak  bardzo używanie  substancji psychoaktywnych ma negatywny wpływ na wartości uznawane przez młodych ludzi za ważne np. miłość, rodzina, bezpieczeństwo.

 

W piątek 8 listopada w szkolnej auli odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.

Podkategorie