• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W dniu 14 marca 2022 r. na terenie szkoły rozpoczęły się specjalistyczne kursy przeznaczone dla uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kelnerskich w zakresie - barista oraz barman I stopnia. Szkolenia te odbywają się w ramach projektu  „Razem dla młodzieży”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

23 lutego w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją w auli szkoły młodzież z klas I-IV zapoznała się z treścią prezentacji multimedialnej na temat depresji.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Od dziś włączamy się  w akcję zbierania darów dla uchodźców z Ukrainy. Punkt zbierania darów znajduje się w dyżurce Pań Woźnych,

Dziękujemy!

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.  Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkół i placówek do końca ferii można znaleźć w komunikacie dołączonym do wiadomości oraz na  stronie www.gov.pl.  Zachęcamy także do bieżącego śledzenia innych informacji udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rozporządzenie MEN. Kliknij - Czytaj więcej, by poznać treść komunikatu.

Dnia 14.01.2022r. o godz. 11.40  odbyło się spotkanie z nauczycielami akademickimi  z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematy zajęć :

   Zdrowotne walory ćwiczeń izometrycznych  dr Kinga Michnik

   Budowanie odporności w czasie pandemii – mgr Alicja Remiszwska i Filip Sejbuk ( student III roku z wydziału Kulturt Fizycznej i Zdrowia)

  Kim jestem i czego szukam? Poczucie własnej wartości a uzależnienia –  mgr Marek Pietrasik

 

Podkategorie