• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Informujemy, że do 22 grudnia 2020r. zostało przedłużone nauczanie zdalne, które pozostaje w dotychczasowych ustaleniach i nie ulega zmianie. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 do 17 stycznia 2021r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.

Informujemy, że w szkole są dostępne tablety z przeznaczeniem do nauki zdalnej uczniów. Osoby zainteresowane wypożyczeniem tableta do domu zapraszamy do szkoły z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania umowy użyczenia i odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt. Rodzic lub opiekun prawny musi okazać dowód osobisty. Zachęcamy do uprzedniego umówienia się telefonicznie z kierownikiem gospodarczym,  tel. 91 454 17 61.

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w kraju rząd przedłużył zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach. do 29 listopada br. Nauka w szkole odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams zgodnie z planem.

 Zarządzenie Nr 12/2020

Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

 z dnia 23 października 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz U 2020.1870) zarządzam co następuje:

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku z wytycznymi MEN z dnia 23.10.2020 r informuję, że lekcje w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu od dnia 24.10.2020 r. do dnia 8.11.2020 r. prowadzone są w trybie zdalnym. Lekcje online są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z planem na platformie MS Teams. Każdy uczeń powinien podczas lekcji mieć dostępny mikrofon i kamerę.

Dyrektor ZCKZiU w Świnoujściu.

Podkategorie