• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

SEKRETARIAT CZYNNY  DLA  UCZNIÓW 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  GODZ. 09.30 – 11.30

SEKRETARIAT CZYNNY DLA  INTERESANTÓW

PONIEDZIAŁEK  13.00 – 15.00

WTOREK               12.00 – 15.00

ŚRODA                  10.00 – 15.00

CZWARTEK         10.00 – 15.00

PIĄTEK                 10.00 – 15.00

Uwaga!

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w czwartek 1 września 2022 r. o godzinie 10.00.

Rada pedagogiczna (dla nauczycieli) odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00.

Od 26.07.2022 do 26.08.2022 sekretariat szkolny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach - 10.00 - 13.00.

 

Poniżej podajemy ważne informacje związane z rekrutacją do szkoły:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  19 lipca 2022r (tablica informacyjna w budynku szkoły) - godz.12.00

 Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego  (o ile wcześniej  przedstawiono kopie) – sekretariat szkoły od 19 lipca do 22 lipca 2022r do godz. 13.00.

Warunkiem przyjęcia kandydata do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu  jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. W sekretariacie należy również złożyć aktualną fotografię legitymacyjną (podpisaną imieniem i nazwiskiem ucznia).

 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

25 lipca 2022r – godzina 12.00 ( tablica informacyjna w budynku szkoły).

Język angielski  - 23 VIII (wtorek) godzina 10.00

Matematyka - 24 VIII (środa) godzina 10.00

Podstawy turystyki - 24 VIII (środa) godzina 10.00

Pracownia turystyki - 25 VIII (czwartek) godzina 10.00

Język niemiecki - 25 VIII (czwartek) godzina 10.00

Matura poprawkowa - 23 VIII  (wtorek) godzina  9.00

Podkategorie