• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Listopad 2016 - Święto Niepodległości

 W konkursie na najciekawszą recenzję wybranej przez ucznia książki wyróżniono pracę Weroniki Szubelko z klasy II A

W dniu 3 października 2016r. pedagog szkolny wraz z uczennicami Dorotą Onaczewską oraz Martą Szopińską w ramach wolontariatu i uczestnictwa w Akcji Społecznej zauważeni udaliśmy się do Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ulicy Hołdu Pruskiego.

Na lekcji wychowawczej próbowaliśmy zrozumieć starość z perspektywy przemijania, a także poznać problematykę stygmatyzacji osób starszych.

Podkategorie