• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek, 25 czerwca 2021 r.

 1. O godzinie 10.00  -  Technikum dla Młodzieży
 2. O godzinie 17.00  -  Szkoła Policealna (Technik masażysta - II rok, Technik usług kosmetycznych II rok, Opiekun medyczny - I rok).

 Prosimy o zapoznanie się z procedurami, które będą obowiązywać na egzaminach maturalnych w tym roku szkolnym:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •          Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 •          Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych. Okrycia wierzchnie, telefony (wyłączone/wyciszone) należy pozostawić w szafce.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, dwóch długopisów w kolorze czarnym, linijki, cyrkla itd. Uwaga! Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 •          Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (mniej niż 1 litr). Butelkę stawiamy pod stolikiem. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 PRZED EGZAMINEM:

Podkategorie