• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Kwalifikacja: Z.01 świadczenie usług w zakresie masażu

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny

Informacje o zawodzie

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia. To osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Stosuje różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych. Obsługuje sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu. 

Miejsce pracy

 Absolwenci swój zawód mogą wykonywać w prywatnych gabinetach, klubach fitness, siłowniach, salonach spa, klubach sportowych, placówkach służby zdrowia.

 Cechy pożądane u kandydata

Dobry stan zdrowia, chęć niesienia pomocy innym,  łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, sprawność fizyczna, umiejętność wyrażania uczuć: życzliwości, przyjaźni, akceptacji.