• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Kwalifikacja – MED.11  wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 

Czas trwania nauki : 2 lata, tryb nauki stacjonarny

Podbudowa : szkoła średnia/ nie wymagana matura!

Informacje o zawodzie

 Technik ortopeda to zawód dający wykonującej go osobie  wiele satysfakcji. Technik ortopeda wykonuje i dobiera do indywidualnych potrzeb pacjenta odpowiednie przedmioty ortopedyczne czy też innego typu środki pomocnicze niezbędne w jego rehabilitacji lub codziennym funkcjonowaniu. Współpracuje z lekarzami, rehabilitantami lub fizjoterapeutami w realny sposób pomaga podnieść komfort życia osób niepełnosprawnych, zapewnić powrót do pełnej bądź przynajmniej częściowej sprawności pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju chorobami lub urazami narządu ruchu.

Wykwalifikowany technik ortopeda potrafi prawidłowo ocenić potrzeby pacjenta oraz wykonać indywidualnie dopasowany sprzęt, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Samodzielnie pobiera w tym celu miary, sporządza rysunki techniczne i wykonuje pozytywy gipsowe, a także instruuje pacjenta, jak obchodzić się ze sprzętem. Dokonuje ponadto niezbędnych napraw oraz przeglądów. Jest również zorientowany w aktualnie rekomendowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-technologicznych czy też stosowanych surowcach i materiałach.

Miejsce pracy

 Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu zawodowego dyplomowany technik ortopeda  może ubiegać się o zatrudnienie w:

·         zakładach wytwórczych oraz naprawczych, funkcjonujących przy szpitalach oraz klinikach czy też przy poradniach

·         punktach dystrybucji sprzętów rehabilitacyjnych

·         zakładach naukowo-badawczych prowadzących projekty nad rozwojem tego rodzaju zaopatrzenia medycznego,

·         prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Cechy pożądane u kandydata 

·         uzdolnienia techniczne

·         zdolności plastyczne

·         spostrzegawczość

·         cierpliwość

·         umiejętność współpracy w zespole

·         sprawność manualna

·         dobra kondycja fizyczna

·         wytrwałość

 

·         empatia.