• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Kwalifikacja - Z.02. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Informacje o zawodzie

Zadaniem technika ortopedy jest projektowanie i wykonanie oraz dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego np. obuwia, wkładek ortopedycznych, protez,  gorsetów. Sporządzanie dokumentacji ewidencyjnej, materiałowej, eksploatacyjnej, technicznej, umiejętność doboru i zastosowania odpowiedniej metody obróbki używanych surowców.

Miejsce pracy

Zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, poradnie zaopatrzenia ortopedycznego, zakłady naukowo-badawcze, punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych, oddziały szpitalne i przychodnie, własna działalność gospodarcza.  

Cechy pożądane u kandydata

Spostrzegawczość, zdolności plastyczne, cierpliwość, umiejętność współpracy w zespole, sprawność manualna, dobra kondycja fizyczna, wytrwałość, spostrzegawczość, empatia, uzdolnienia techniczne.