• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 

Kwalifikacja - Z.05 świadczenie usług opiekuńczych

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb zaoczny

Informacje o zawodzie

 Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego.  Pomaga w  rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Miejsce pracy

 Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w  domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej, prowadzić własną działalność gospodarczą.  

 Cechy pożądane u kandydata

Zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, spostrzegawczość, delikatność, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, życzliwość, empatia,  dobry stan zdrowia.