• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 

Kwalifikacja - Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny

Informacje o zawodzie

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi do 3-4 roku życia. Do zadań zawodowych opiekunki należy dobór zabaw, zajęć ruchowych, które rozwijają zdolności psychomotoryczne dziecka, wpływają na prawidłowy rozwój .  Wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za prawidłowe odżywianie, wychodzenie na spacery

Miejsce pracy

Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach i różnego rodzaju ośrodkach które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi jak i niepełnosprawnymi ). Mogą pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.  

Cechy pożądane u kandydata

Odpowiedzialność,  kreatywność,  spostrzegawczość, delikatność, cierpliwość; łatwość nawiązywania kontaktów z dzieckiem, życzliwość, zdecydowanie, empatia, dobry stan zdrowia.