• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Kwalifikacje:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Czas trwania nauki

 5 lat (po szkole podstawowej)

Informacje o zawodzie

Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych. Będą to zatem wszystkie czynności związane z przyjmowaniem różnych zleceń /życzeń  klienta, programowanie imprez, kalkulowaniem zamawianych świadczeń, czuwaniem nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.

Miejsce pracy

Biura podróży, agencje turystyczne, hotele, restauracje, agroturystyka, domy wczasowe, punkty informacji turystycznej, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, biura organizatorów kongresów i konferencji, lotniska, własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Cechy pożądane u kandydata

Odporność emocjonalna, umiejętność  harmonijnego współdziałania z innymi, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, samodzielność, umiejętność planowania, wyobraźnia, twórcze myślenie, zainteresowania geograficzne.