• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W ramach obchodu Światowego  Dnia  Walki z AIDS  w dniu 01 grudnia 2019 r.  staraliśmy się w szkole przełamywać barierę strachu oraz stygmatyzację osób zakażonych wirusem HIV i chorym na AIDS. W związku z tym  podczas  zajęć z młodzieżą przeprowadzono  na ten temat pogadanki,  przygotowano  stoisko edukacyjne, ogłoszono konkurs na plakat o tematyce HIV/AIDS w który wyróżnienie otrzymała klasa III A.                               Pedagog Szkolny Grażyna Dobosz.