• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 „Profilaktyka HIV/AIDS"

 Uczniowie naszej szkoły z klas I-IV w dniu 10.09.2018r. oraz 24.09.2018r.
uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych przygotowanych dla młodzieży, których głównym celem jest wyposażenie młodych osób w podstawowe informacje dotyczące HIV i AIDS.  Program „Profilaktyka HIV/AIDS został opracowany i zrealizowany przez pracowników Fundacji „Motywacja i Działanie” .

                                                        Pedagog szkolny Grażyna Dobosz