• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Rok szkolny 2020/2021 - II semestr

 • 01 lutego 2021 r. - rozpoczęcie II semestru
 • 17 marca 2021 r. - zebranie z rodzicami on-line
 • 23 marca 2021 r. - pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasach IVa i IVb
 • 1 - 6 kwietnia 2021 r, - ferie wiosenne
 • 23  kwietnia 2021 r. - wystawienie ocen końcoworocznych w klasach IVa i IVb
 • 30 kwietnia 2021 r. - zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas IVa i IVb
 • 4 - 25 maja praktyka zawodowa klas IIa i IIIa 
 • 14 maja 2021 r. -  pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasach Ia, IIa, IIb i IIIa
 • 4 - 20 maja- egzaminy maturalne
 • 28 maja 2021 r. - zebrania z rodzicami 
 • 7 - 21 czerwca  egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • 14 czerwca r. - wystawienie ocen końcoworocznych 
 • 18 czerwca 2021 r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 
 • 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego godz. 10.00
 • 30 czerwca 2021 r. - Rada  Pedagogiczna Podsumowująca, godz. 11.00