• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

W dniu 29 listopada w wigilię świętego Andrzeja w auli szkoły odbyła się impreza szkolna, zorganizowana przez klasę 1 a pod opieką p. D. Strzelec i p. J. Szyszki. Podczas imprezy cała społeczność szkolna uczestniczyła w tradycyjnych obrzędach andrzejkowych tj. lanie wosku, przebijanie serc z imionami przyszłych wybranków, wysypywanie zapałek z kubeczka itp. Dodatkowo można było zakupić babeczkę z wróżbą. Magiczny nastrój towarzyszył wszystkim przez cały dzień...

W środowiskach młodzieżowych o narkotykach mówi się tak jak o innych używkach. W klasie, szkole, grupie towarzyskiej wszyscy wiedzą, kto i co bierze, i nikt specjalnie nie potępia osób zażywających narkotyki. Dane są przerażające: podobno co czwarty uczeń gimnazjum miał kontakt z marihuaną.
Właśnie dlatego  zebranie z rodzicami uczniów w klasie III a dotyczyło  tego problemu. W ramach profilaktyki uzależnień, współdziałaniu w tym zakresie rodziny i szkoły dyskutowano z rodzicami  o przyczynach zjawiska, pomocy specjalistycznej. Dla rodziców przygotowano ulotki  o sygnałach które powinny zaniepokoić.

                                                                                              Pedagog Szkolny Grażyna Dobosz

Zrealizowany w klasie I b program  edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” skierowany jest do młodzieży i ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych,  społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez wchodzącą w dorosłe życie młodzież, jest celem tego programu. W programie  główny nacisk kładzie się na wskazanie jak  bardzo używanie  substancji psychoaktywnych ma negatywny wpływ na wartości uznawane przez młodych ludzi za ważne np. miłość, rodzina, bezpieczeństwo.

 

W piątek 8 listopada w szkolnej auli odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas odbędą się w czwartek, 7 listopada o godzinie 17.00.

Podkategorie