• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Prosimy osoby zainteresowane odbiorem swoich książek z szafek szkolnych o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 913214949.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole informujemy, że uczniowie będą  otrzymywać od nauczycieli drogą mailową materiały, które umożliwią naukę zdalną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach: Zdalne lekcje,  E-podreczniki oraz pakietami materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla maturzystów - Materiały dla Maturzystów. 

Zachęcamy również do korzystania z pasm edukacyjnych w telewizji Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny, zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia

Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) zajęcia w szkole zostały zawieszone.

Rodzicu,

 • zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! (całodobowa bezpłatna infolinia)

Nastoletnia depresja to choroba, którą da się leczyć. Rodzicu bądź uważny!  Depresja to choroba, która może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Depresja u dzieci i młodzieży jest często lekceważona przez rodziców i opiekunów,  zwykle nie jest  wynikiem nagłych wydarzeń, przeważnie  rozwija się powoli, po cichu i narasta.
Jest przede wszystkim  wynikiem niedostrzegania samotności młodego człowieka, u którego  rozwija się  poczucie żalu, osamotnienia, złości, bezsilności. 
Film "Znikające dzieci"

W dniu 09.03.2020 r.  w ramach realizacji  programów profilaktycznych, w auli szkoły została wyświetlona prezentacja multimedialna „Podstępne WZW”, „Znamię ! Znam je?”. Programy te mają na celu podniesienie świadomości  młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz sposobów zapobiegania im, a także wczesnego wykrywania zachorowań i profilaktyki czerniaka.
Na spotkanie z młodzieżą zaproszono panią Iwonę Mirosław z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu. Pedagog szkolny Grażyna Dobosz.

Podkategorie