• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

  Gratulacje !

Słuchaczki Wojewódzkiej  Szkoły  Policealnej  dla Dorosłych w Świnoujściu, kierunek opiekunka dziecięca  w dniu 05.02. 2017 otrzymały  świadectwa ukończenia szkoły.

Przed Świętami Bożego Narodzenia,

Podkategorie