• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Internet jest bez wątpienia  narzędziem, które umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się wiedzy i informacji.  Ma ogromny wpływ na rozwój jednostki  i społeczeństwa. Szczególnie znaczący wpływ ma na młode pokolenie, które chętnie korzysta z jego dobrodziejstw w celach rozrywkowych, komunikacyjnych czy informacyjnych. Badania wskazują na to, że czas poświęcany na aktywność w sieci przez młodych ciągle wzrasta, rodzice nie mają kontroli nad tym co ich dzieci robią w sieci.

Rewolucja cyfrowa oraz wywołane nią przemiany społeczne i gospodarcze obok ogromnych korzyści przyniosły także nieznane wcześniej zjawiska o nie zawsze pożądanym charakterze. Ze ścisłej symbiozy między dzisiejszą młodzieżą a Internetem wynika wiele zagrożeń.  

O tych właśnie zagrożeniach czyhających w sieci, o bezpieczeństwie w sieci w dniu 14.04.2023r. rozmawiał z uczniami klas I-IV pan  Marek Piekarczyk -pedagog, terapeuta, mediator, trener SET, ART.
Dziękujemy organizacji Kierunek Świnoujście za uwzględnienie naszej szkoły w jej przedsięwzięciach profilaktycznych kierowanych  do młodzieży. 

Pedagog Szkolny Grażyna Dobosz