• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Nasza szkoła została wyposażona w deflibrylator AED, który służy do ratowania życia w nagłych przypadkach. Urządzenie znajduje się naprzeciw wejścia do sekretariatu.