• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Od 26.07.2022 do 26.08.2022 sekretariat szkolny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach - 10.00 - 13.00.