• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

DYREKTOR

 Marlena Walkiewicz

WICEDYREKTOR

 Sylwia Stryczyńska

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Urszula Stefanicka