• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Informujemy, że w szkole są dostępne tablety z przeznaczeniem do nauki zdalnej uczniów. Osoby zainteresowane wypożyczeniem tableta do domu zapraszamy do szkoły z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania umowy użyczenia i odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt. Rodzic lub opiekun prawny musi okazać dowód osobisty. Zachęcamy do uprzedniego umówienia się telefonicznie z kierownikiem gospodarczym,  tel. 91 454 17 61.