• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U.2020.1830) wprowadzam od dnia 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe dla uczniów Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

1.       Klasy IV a i klasa IV b pracują w trybie stacjonarnym (wszystkie lekcje według planu odbywają się w szkole).

2.       Zajęcia lekcyjne w pozostałych klasach odbywać się będą w rotacyjnie w cyklu tygodniowym według  podanego grafiku:

3.       W dniach od 19.10.2020r. do 23.10.2020r. na nauczanie online przechodzą klasy:

·         Klasa II a

Wtorek :

·         Technik organizacji turystyki  - wszystkie zajęcia online według planu.

·         Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem:  

o   od godziny  12 40 – 13 25 pracownia  przygotowywania potraw i napojów gr II - w szkole.

o   od godziny  13 30 – 14 15 wychowanie fizyczne.

o   od godziny  14 20 – 13 25 pracownia  przygotowywania potraw i napojów gr II - w szkole.

·         Klasa II b

Wtorek:

·         Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

·         Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem:

o   od godziny  10 55 – 13 25 pracownia  przygotowywania potraw i napojów gr II - w szkole.

·         Klasa II a

Środa:

·         Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.            

·         Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem: 

o   od godziny  10 55 – 15 10 pracownia  obsługi kelnerskiej  gr I w szkole.

o   od godziny  15 10 – 17 45 pracownia  obsługi kelnerskiej  gr II w szkole.

 

·         Klasa II b

Środa:

·         technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

·         technik usług kelnerskich  wszystkie zajęcia online według planu.

 

·         Klasa II a

Czwartek:

·         Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.              

·         Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem 

o   od godziny  11 50 – 13 25 pracownia  obsługi kelnerskiej  gr II w szkole.

o   od godziny  15 10 – 18 15 pracownia  przygotowywania potraw i napojów  gr I w szkole.

·         Klasa II b

Czwartek:

·         Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

·         Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem - od godziny  12 40 – 15 00 pracownia  obsługi kelnerskiej  gr I - w szkole.

·         Klasa II a

Piątek:

·         Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

·         Technik usług kelnerskich  wszystkie zajęcia online według planu.

 

·         Klasa II b

Piątek:

·         Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.          

·         Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem - od godziny  13 30 – 16 00 pracownia  przygotowywania potraw i napojów   gr I - w szkole.

 

4.       Pozostałe klasy w tym tygodniu uczęszczają na zajęcia lekcyjne do szkoły.

5.       W dniach od 26.10.2020r. do 30.10.2020r. na nauczanie online przechodzą klasy:

·         Klasa III a  wszystkie zajęcia online według planu.( cały tydzień)

·         Klasa I a:

o   Poniedziałek: 

§  Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu. 

§  Technik ortopeda  wszystkie zajęcia online według planu.

§  Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu.

o   Wtorek: 

§  Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

§  Technik ortopeda  wszystkie zajęcia online według planu.

§  Technik usług kelnerskich wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem od godziny  8 55 – 10 35 pracownia  obsługi kelnerskiej  -  w szkole.

o   Środa  - cała klasa - wszystkie zajęcia online według planu.

o   Czwartek:

§  Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

§  Technik usług kelnerskich  wszystkie zajęcia online według planu.

§  Technik ortopeda wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem  od godziny  12 40 – 14 15 pracownia  obróbki drewna - w szkole.

o   Piątek:

§  Technik organizacji turystyki  wszystkie zajęcia online według planu.

§  Technik usług kelnerskich  wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem od godziny 8.55 - 11.40 pracownia obsługi kelnerskiej - w szkole.

§  Technik ortopeda wszystkie zajęcia online według planu za wyjątkiem  od godziny  8 55 – 10 35 pracownia  krawiecko kaletnicza  -  w szkole.

6.       6. Pozostałe klasy w tym tygodniu uczęszczają na zajęcia lekcyjne do szkoły.

7.       7. Lekcje nauczania zdalnego odbywają się według planu lekcji na platformie  Teams.

8.       8. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.

9.       9. Zajęcia rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wyrównawcze prowadzone są w szkole,  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Możliwa jest zmiana terminu  po uzgodnieniu z nauczycielem.

10   10. Praca doradcy zawodowego i pedagoga pozostaje bez zmian.