• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, na terenie województwa zachodniopomorskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacyjnego wynikającego z Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i zamieszczonego w Regulaminie rekrutacji do naszej szkoły. 

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także nowe terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, zostaną podane do wiadomości po określeniu ich przez Ministra Edukacji Narodowej. Poniżej przypominamy naszą ofertę dla absolwentów szkół podstawowych. Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/21 w następujących zawodach: