• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Środki masowego przekazu codziennie informują nas o coraz większej liczbie osób zakażonych koronawirusem  i ofiarach  śmiertelnych.  Od naszej postawy, odpowiedzialności za siebie i innych zależy jak szybko uporamy się z pandemią, która wywróciła nasze życie do góry nogami . Wszystkim utrudnia życie, pokrzyżowała  plany, wprowadziła lęk i niepewność jutra. Traktujmy poważnie  wszelkie zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora  Sanitarnego. Przestrzegajmy podstawowych zasad zapobiegawczych, o których jesteśmy informowani.  Wpłyną one istotnie na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1.  Często myć ręce  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. https://www.medonet.pl/zdrowie,mycie-rak-moze-chronic-przed-wirusami--jak-robic-to-skutecznie-,artykul,74119781.html

2.  Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką– jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu osoby.

3.  Zachować bezpieczną odległość  Należy zachować co najmniej 2 metry odległości od drugiej osoby.

4.  Unikać dotykania oczu, nosa i ust Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 5.  Co należy wiedzieć o kwarantannie  Obejrzyj proszę tę krótką prezentację    https://youtu.be/iXBdyI-Jb9o

6.   800 190 590  -  numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 7.  Śledź  na  bieżąco komunikaty ewentualnych  nowych obostrzeń  

 DBAJMY O SIEBIE- POZOSTAJMY W ZDROWIU - DO  SZYBKIEGO ZOBACZENIA W SZKOLE

Pedagog szkolny Grażyna Dobosz