• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Prosimy osoby zainteresowane odbiorem swoich książek z szafek szkolnych o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 913214949.