• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Wykaz podręczników dla klas 1 po gimnazjum

 Język polski: 

* Przeszłość do dziś - Krzysztof Mrowcewicz - Wydawnictwo Stentor

Historia: 

* Historia. Seria-Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon.

Matematyka: 

* Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres  podstawowy - M Kurczab, E. Kurczab, E. Świda - Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro (nieobowiązkowo dla własnego użytku można kupić podręcznik tego samego wydawnictwa)

Fizyka: 

* Odkryć fizykę - podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy - M. Braun, M Śliwa - Wydawnictwo ZamKor

Chemia: 

* To jest chemia. Zakres podstawowy - R. Hassy, A. i J. Mrzigod - Wydawnictwo Nowa Era

Biologia: 

* Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy - A. Helmin, J. Holeczek - Wydawnictwo Nowa Era

Wiedza o kulturze: 

*Ciekawi świata . Operon 

Podstawy przedsiębiorczości: 

* Krok w przedsiębiorczość.  - M. Niesłuchowski - Wydawnictwo Nowa Era

Geografia: 

* Geografia. Seria - Odkrywamy na nowo - Sławomir Kurek - Wydawnictwo Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

* Materiały własne nauczyciela

Informatyka

*Materiały własne nauczyciela

Podręczniki do przedmiotów zawodowych oraz  języka angielskiego i niemieckiego zostaną podane we wrześniu przez nauczycieli prowadzących.

 

Wykaz podręczników dla klas1 po szkole podstawowej

Język polski: 

* Przeszłość i dziś. Klasa 1 część 1 - Krzysztof Mrowcewicz - Wydawnictwo Stentor

Historia: 

* Historia. Seria-Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon.

Matematyka: 

* Matematyka i przykłady jej zastosowań. Klasa 1. Zakres  podstawowy - A. Cewe, M Krawczyk, M. Kruk - https://online.flippingbook.com/view/139727/

Fizyka: 

* Odkryć fizykę 1 - podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - M. Braun, M Śliwa - Wydawnictwo Nowa Era

Chemia: 

* To jest chemia 1. chemia ogólna i nieorganiczna - podręcznik ze zbiorem zadań do liceum ogólnokształcącego -Zakres podstawowy - R. Hassy, A. i J. Mrzigod - Wydawnictwo Nowa Era

Biologia: 

* Biologia na czasie. Zakres podstawowy - E. Bonar, W. Krzeszowiec - Jeleń - Wydawnictwo Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości: 

* Krok w przedsiębiorczość.  podręcznik  dla szkół ponadpodstawowych - M. Niesłuchowski - Wydawnictwo Nowa Era

Geografia: 

* Geografia. Poziom podstawowy - Zbigniew Zaniewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

* Materiały własne nauczyciela

Informatyka

*Materiały własne nauczyciela

Podręczniki do przedmiotów zawodowych oraz  języka angielskiego i niemieckiego zostaną podane we wrześniu przez nauczycieli prowadzących.