• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Zrealizowany w klasie I b program  edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” skierowany jest do młodzieży i ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych,  społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez wchodzącą w dorosłe życie młodzież, jest celem tego programu. W programie  główny nacisk kładzie się na wskazanie jak  bardzo używanie  substancji psychoaktywnych ma negatywny wpływ na wartości uznawane przez młodych ludzi za ważne np. miłość, rodzina, bezpieczeństwo.