• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Maturalne egzaminy poprawkowe odbędą się we wtorek, 20 sierpnia o godzinie 9.00 z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski pisemny i ustny.