• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 

Rok szkolny 2022/2023 - II semestr

·      30 stycznia 2023 r. – rozpoczęcie II semestru

·      13- 26 lutego 2023 r. – ferie zimowe

·      28 marca 2023 r.  – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną w kl. IVa 

·      30 marca 2023 r.  – zebrania z rodzicami – godz. 17.00 

·      31 marca 2023 r.  termin zaliczenie I semestru dla uczniów, którzy mają oceną niedostateczną, bądź nieklasyfikację. 

·      06 - 11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

·      21 kwietnia 2023 r. – wystawienie ocen końcoworocznych w klasie IVa. 

·      24 kwietnia 2023 r. – Rada Klasyfikacyjna dla kl. IVa

·      24 kwietnia – 19 maja 2023 r. – praktyka zawodowa – IIIa i IVb

·      28 kwietnia – zakończenie roku szkolnego i pożegnanie kl. IVa

·      1 – 3 maja 2023 r.  – święta majowe

·      4 – 8 maja 2023 r.  -  egzaminy maturalne

·      23 maja 2023 r. – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasach (z wyjątkiem IVa)

·      25 maja 2023 r.  – zebrania z rodzicami – godz. 17.00 

·      01 - 18 czerwca 2023r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja lato 2023 r.

·      8-9 czerwca 2023 r.  – Boże Ciało 

·      16 czerwca 2023 r.  – wystawienie ocen końcoworocznych 

·      19 czerwca 2023r. – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

·      23 czerwca 2023r. – zakończenie roku szkolnego godz. 10.00

·     28 czerwca 2023 r. – Rada Pedagogiczna Podsumowująca godz. 11.00