• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Rok szkolny 2020/2021 - I semestr

 • 01 września 2020 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 
 • 17 września 2020 r. - zebranie z rodzicami klasy Ia
 • 21 września 2020 r. - zajęcia integracyjne z uczniami klas I
 • 8 października 2020 r. - zebrania z rodzicami klas II, III i IV
 • 14  października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 19 listopada 2020 r. - zebrania z rodzicami 
 • 24 - 27 listopada - matura próbna z Operonem 
 • 21 grudnia 2019 r. - powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych
 • 23 do 31 grudnia 2019 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe 
 • 11 -12 stycznia - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • 26 stycznia 2021 r. - wystawienie ocen śródrocznych 
 • 28 stycznia 2021 r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 
 • 01 lutego 2021 r. - rozpoczęcie II semestru

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 2 listopada 2020 r. - Zaduszki