• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Rok szkolny 2021/2022 - II semestr

·      24 stycznia 2022 r. – rozpoczęcie II semestru

·      31 stycznia 2022 r.  do 11 lutego  2022 r. - ferie zimowe

·      29 marca 2022 r.. – zebrania z rodzicami godz. 17.00

·      29 marca 2022 r. - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. IV

·      31 marca 2022 r. - termin zaliczenia I semestru dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, bądź nieklasyfikacyjną za I semestr, 

·       14 – 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna

·       22 kwietnia 2022 r. - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klasy IV.

·       26 kwietnia 2022 r. - rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna  kl IV.

·       29 kwietnia 2022 r. – zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy IV.

·       29 kwietnia 2022 r. – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. III a i III b

·       2 maja - 27 maja 2022 r. - praktyka zawodowa kl III a i III b.

·       24  maja 2022 r.  – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. I a i II a.

·      30 maja 2022 r.. – zebrania z rodzicami godz. 17.00

·      1 czerwca - 6 lipca 2022 r. - egzaminy  potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

·      15 czerwca 2022 r. - wystawienie ocen końcoworocznych.

·       21 czerwca 2022 r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

·       24 czerwca 2022 r. – zakończenie roku szkolnego godz. 10.00.

·      28 czerwca – Rada Pedagogiczna Podsumowująca godz. 11.00.