• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Rok szkolny 2022/2023 - I semestr

·      1 września 2022 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

·      21- 23 września 2022 r. – zajęcia integracyjne dla uczniów z klas I

·      14 października 2022 r.  - Dzień Edukacji Narodowej 

·      31 październik 2022 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych przed  Dniem Wszystkich Świętych 

·      1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

·      11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

·      22 listopada zebrania z rodzicami, godz. 17.00 

·      22 - 25 listopada - matura próbna z Operonem

·      2 grudnia - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

·      22 grudnia - powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec I semestru (WTM)

·      23 – 31 grudnia 2022 r. - zimowa przerwa świąteczna

·      6 stycznia 2023r. - Święto Trzech Króli

·      24 stycznia 2023r. - wystawienie ocen śródrocznych

·      26 stycznia 2023r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

·      30 stycznia 2023r. - rozpoczęcie II semestru

·     13 – 26 luty 2023 r. - ferie zimowe