• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 

 

Rok szkolny 2023/2024 - II semestr

 

 • 29 stycznia 2024 r. – Rozpoczęcie II semestru

 • 26 marca 2024 r. –  Zebrania z rodzicami godz. 17.00 

 • 26 marca 2024 r. – Powiadomienie rodziców/opiekunów o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasie 5b

 • 28 marca do 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 • 19 kwietnia 2024 r. – Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasie 5b

 • 23 kwietnia 2024 r. – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klasy 5b -  godzina do ustalenia

 • 26 kwietnia – Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy maturalnej – 5b

 • 6 maja – 31 maja 2024 r. –Praktyka zawodowa klasy 3a oraz 4a

 • 21 maja 2024 r. – Powiadomienie rodziców/opiekunów o zagrożeniach oceną niedostateczną w technikum w klasach: 1a,1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a

 • 23 maja 2024 r. – Zebrania z rodzicami godz. 17.00

 • 03 – 19 czerwca – Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja lato 2024 r. (termin główny)

 • 12 czerwca 2024 r. – Wystawienie ocen końcowo-rocznych w WTM oraz WSP

 • 14 czerwiec 2024 r. – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

 • 21 czerwca 2024 r. – Zakończenie roku szkolnego – godzina 10.00 (odpowiedzialna klasa 2a)

 • 21 czerwca 2024 r. – Rada Pedagogiczna Podsumowująca – godzina 11.00

 • 27 – 28 czerwca – Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja lato 2024 r. (termin dodatkowy)

   

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 maja 2024. - Dzień Flagi

 • 7- 9 maja 2024 r. – Egzaminy maturalne

 • 31 maja 2024 r. – Piątek po Bożym Ciele