• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

Rok szkolny 2019/2020

 • 02 września 2019 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 
 • 12 września 2019 r. - zebrania z rodzicami dla klasy 1a i 1b
 • 07 listopada o godzinie 17.00 - zebrania z rodzicami 
 • 19 - 22 listopada - matura próbna z Operonem 
 • 20 grudnia 2019 r. - powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych
 • 23 do 31 grudnia 2019 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 21 stycznia 2020 r. - wystawienie ocen śródrocznych 
 • 23 stycznia 2020 r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 
 • 30 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 - zebrania z rodzicami 
 • 03 lutego 2020 r. - rozpoczęcie II semestru
 • 10 lutego do 23 lutego 2020 r. - ferie zimowe 
 • 12 marca 2020 r. - zebrania z rodzicami - godz. 17.00
 • 24 marca 2020 r. - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną - IVa
 • 09 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 20 kwietnia - wystawienie ocen końcoworocznych - IVa
 • 22 kwietnia 2020 r. Rada klasyfikacyjna - kl IVa
 • 04 maja do 22 maja 2020 r. - egzamin maturalny
 • 24 kwietnia 2020 r. zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas IV
 • 27 kwietnia 2020 r. informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną kl. IIa, IIIa oraz IIIb
 • 11 maj - 7 czerwiec praktyka zawodowa kl II i III
 • 26 maj 2020 r. - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną kl. Ia i Ib
 • 28 maj 2020 r. - zebrania z rodzicami klas Ia i Ib
 • 18 czerwiec 2020 r. - wystawienie ocen końcoworocznych
 • 22 czerwiec 2020 r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 22 czerwiec - 9 lipiec 2020 r. - egzaminy zawodowe
 • 26 czerwiec 2020 r. - zakończenie roku szkolnego - godz. 10.00
 • 30 czerwiec 2020 r. - Rada Pedagogiczna podsumowująca - godz. 11.00
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 15 listopada 2019 r. (piątek)
 • 2 i 3 stycznia 2020 r. (czwartek i piątek)
 • 4, 5 i 6 maja 2020 r. (poniedziałek, wtorek i środa)
 • 12 czerwca 2020 r. (piątek)