• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący - Szcześniak Bartosz kl IIIa

Zastępca - Rutkowska Justyna kl IIIa

Sekretarz - Kamila Powlewicz kl IIIb

Ponadto w skład Samorządu Szkolnego ZCKZiU wchodzą delegaci poszczególnych klas.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Raczek Grażyna, Ptasińska Karolina

PLAN PRACY SAMORZĄDU

lp.

Przedsięwzięcia:

Odpowiedzialni

Wrzesień

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Kl. III A z Wychowawcą

2.

Spotkanie samorządu i uzupełnienie składu SU

Opiekun i SU

3.

Opracowanie planu pracy samorządu

Opiekun i SU

4.

Spotkanie z samorządami klasowymi- przypomnienie zasad zbierania punktów o Puchar Dyrektora Szkoły

 Pedagog Opiekun SU

5.

Piknik integracyjny

Pedagog Opiekun SU

6.

Wznowienie akcji charytatywnych z lat ubiegłych

„Wkręć się w pomaganie”

Opiekun i SU

Pedagog

7.

Dzień chłopaka

Opiekun i SU

8.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Październik

9.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

pedagog i Opiekun SU

10.

Dzień Edukacji połączony z oficjalnym pasowaniem na ucznia technikum

klasa III A z wychowawcą

11.

Wznowienie akcji „Babka”

 wychowawcy z klasami

12.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Listopad

13.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

D. Polarczyk + wybrani uczniowie

14.

Andrzejki

klasa III B  z E. Michalik

15.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Grudzień

16.

Mikołajki

Klasy z wychowawcami

17.

Akcja dekorowania klas i konkurs wykonania kart okolicznościowych

Klasy z wychowawcami

18.

Wigilie klasowe

Klasy z wychowawcami

19.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Styczeń

20.

Akcja charytatywna „Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy”

Indywidualny udział uczniów

21.

Konkurs plakatów (format A3, forma dowolna) pt STOP SAMOBÓJSTWOM

Klasy z wychowawcami

22.

Podliczenie uzbieranych punktów w I semestrze

Opiekun SU

23.

Studniówki klas IV

Kl. IV z Wychowawcą

24.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Luty

25.

Walentynki i poczta Walentynkowa

W. Mroczek z klasą I

26.

Przygotowanie promocji szkoły

klasy z wychowawcami i nauczycielami

27.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Marzec

28.

Dzień Kobiet

Panowie

29.

Dzień wiosny

SU z Opiekunem

30.

Otwarte Drzwi

Nauczyciele z Uczniami

31.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Kwiecień

32.

Pożegnanie  uczniów klas IV

Kl. III z Wychowawcą

33.

Promocja szkoły- spotkania z gimnazjalistami

Nauczyciele i uczniowie

34.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Maj

35.

Obchody Dnia 3 Maja

 

D.Polarczyk + wybrani uczniowie

36.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

Czerwiec

37.

Dzień Sportu i wspólny grill

Nauczyciele W-F i wychowawcy

38.

Podsumowanie Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły

SU z Opiekunem

39.

Najlepsza frekwencja

wychowawcy z opiekunami SU

40.

Rekomendowanie ucznia do Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

SU z Opiekunem

 

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN "PUCHAR DYREKTORA"
ZASADY PUNKTOWANIA "PUCHAR DYREKTORA" 

 

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

 

1.  Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3.  W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

4.  Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

      - odpowiedzi ustnej na ocenę;

      - z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

6.Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

7.Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

    - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;

    - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

    - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

8. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);

   - wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

      9.Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.